Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG TRÒN

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Sự xác định của đường tròn
Đã ngừng
1. Nhắc lại đường tròn và cách xác định đường tròn
2. Trục đối xứng tâm đối xứng
— Bài 2: Luyện tập - Sự xác định của đường tròn
Đã phát hành
1. Bài 1 3 sgk Bài 11 12 sách bài tập
2. Bài tập bổ sung 1 2
— Bài 3: Đường kính và dây của đường tròn
Đã ngừng
1. So sánh độ dài đường kính và dây bài 10 sgk
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây ?2 SGK
— Bài 4: Luyện tập - Đường kính và dây của đường tròn
Đã phát hành
1 Bài 11 Sgk
2. Bài 19 sách bài tập và củng cố kiến thức
— Bài 5: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Đã ngừng
1. Bài toán
2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
— Bài 6: Luyên tập - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Đã phát hành
1. ?3 và bài 12 sgk
2. Bài 16 sgk bài tập bổ sung và củng cố
— Bài 7: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
Đã ngừng
1. Lý thuyết
1. ?3 và bài 17 sgk t109
— Bài 8: Luyện tập - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
Đã ngừng
1. Bài 21 24 sgk
2. Bài 25 sgk bài 41 sbt củng cố
— Bài 9: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Củng cố và chữa bài 26 sgk
— Bài 10: Luyện tập - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Đã ngừng
1. Bài 27 sgk
2. Bài tập bổ sung
— Bài 11: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập 33 39 sgk
— Bài 12: Luyện tập - Vị trí tương đối của hai đường tròn
Đã phát hành
1. Bài 79 sách bài tập
2. Bài tập bổ sung và củng cố kiến thức
— Bài 13: Ôn tập chương 4: Đường tròn
Đã ngừng
1. Bài 41 sgk
2. Bài 42 sgk
— Bài 14: Miễn phí - Thi online - Đường tròn - Đề 1 - Có đáp án
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 4 - Đường tròn - Có đáp án
Miễn phí
— Bài 15: Thi online - Đường tròn - Đề 2 - Có đáp án
Đã phát hành
TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 4 - Đường tròn - Đề 2 - Có đáp án