Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 140 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn
Đã phát hành
— Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn
Đã phát hành
1. Định nghĩa
2. Giải phương trình bậc hai
— Bài 3: Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn
Đã phát hành
1. Bài 11 12 sgk
2. Bài 13 14 sgk và bài bổ sung
— Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài 15 16 sgk bài bổ sung
— Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Hỏi chấm 3 và bài 17 sgk
— Bài 6: Luyện tập công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Bài 18 19 20 sgk
2. Bài 24 sgk bài 33 34 5.3 sbt
— Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng
23/04/2018
— Bài 8: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 1)
25/04/2018
— Bài 9: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 2)
26/04/2018
— Bài 10: Ôn tập phương trình bậc hai, hệ thức Vi-ét (Tiết 1)
27/04/2018
— Bài 11: Ôn tập phương trình bậc hai, hệ thức Vi-ét (Tiết 2)
28/04/2018
— Bài 12: Phương trình quy về phương trình bậc 2
01/05/2018
— Bài 13: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 1)
01/05/2018
— Bài 14: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 2)
12/05/2018
— Bài 15: Ôn tập chương 6: Phương trình bậc hai một ẩn (tiết 1)
01/05/2018
— Bài 16: Ôn tập chương 6: Phương trình bậc hai một ẩn (tiết 2)
03/05/2018