Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Mặt phẳng nghiêng

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2

Số bài: 38 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Mặt phẳng nghiêng và độ nghiêng
2. Bài tập 14.1 đến 14.3 sbt