Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

17. Luyện tập nhiệt kế - Thang nhiệt độ

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2

Số bài: 39 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 22.1 đến 22.11 sbt
2. Bài 22.12 đến 22.15 sbt