Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

5. Ròng rọc

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2

Số bài: 38 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết ròng rọc
2. Bài 16.1 đến 16.5 sbt