Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

7. Ôn tâp chương 1 Cơ học

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2

Số bài: 38 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ôn tập lý thuyết
2. Bài tập vận dụng