Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2


[Mới 2017]Giáo án Bài giảng  Môn Vật Lý Lớp 8|Giả Bài tập SGK, sách bài tập sbt|Ôn Tập Đề Cương Kiểm Tra Thi Học Kì 2 Giữa HK

5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 4624

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Khóa học trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập vật lí 8 học kì 2 với gần 30 bài giảng , mỗi bài giảng luôn có 3 phần:

Phần 1: Lí thuyết

Phần 2: Chữa các bài tập sách giáo khoa, SGK

Phần 3: Chữa bài tapạ trong sách bái tập ,sbt.

Chúc các em đạt điểm cao nhất đối với môn Vật lí 8.

(Bài giảng: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng)

Chương 1 Cơ học: Công cơ học. Định luật về công. Công suất. Cơ năng. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Ôn tập chương cơ học

Chương 2 Nhiệt học: Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử chuyển động hay đứng yên. Nhiệt năng. Dẫn nhiệt. Đối lưu, bức xạ nhiệt. Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. Động cơ nhiệt.

Ôn tập học kì 2

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Đã phát hành

— 1. Công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 2. Luyện tập công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 3. Định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 4. Luyện tập định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 5. Công suất

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 6. Luyện tập công suất

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 7. Cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 8. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 1 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 9. Luyện tập sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 10. Ôn tập chương cơ học

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
01/02/2018

— 11. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
06/02/2018

— 12. Nguyên tử chuyển động hay đứng yên

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
08/02/2018

— 13. Nhiệt năng

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/02/2018

— 14. Dẫn nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
26/02/2018

— 15. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
28/02/2018

— 16. Công thức tính nhiệt lượng

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
02/03/2018

— 17. Phương trình cân bằng nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
01/03/2018

— 18. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
05/03/2018

— 19. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
09/03/2018

— 20. Động cơ nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
12/03/2018

— 21. Ôn tập học kì II

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
16/03/2018