Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

11. Ôn tập chương cơ học (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu hỏi vận dụng
2. Bài tập vận dụng