Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

2. Luyện tập công cơ học

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 13.1 đến 13.5 sbt
2. Bài 13.6 đến 13.12 sbt