Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

22. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lí thuyết, bài tập 27.1 đến 27.5
2. Bài tập 27.6 đến 27.13 sbt