Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

24. Ôn tập học kì II

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu hỏi ôn tập lí thuyết
2. Bài tập vận dụng