Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

4. Luyện tập định luật về công

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 14.1 đến 14.8 sbt
2. Bài 14.9 đến 14.13 sbt