Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

6. Luyện tập công suất

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 15.1 đến 15.5 sbt
2. Bài 15.6 đến 15.10 sbt