Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

7. Cơ năng

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Vận dụng và bài tập sbt