Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

9. Luyện tập sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Số bài: 44 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 17.1 đến 17.7 sbt
2. Bài 17.8 đến 17.12 sbt