Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2


Giáo án Bài giảng  Môn Vật Lý Lớp 9|Giả Bài tập SGK, sách bài tập sbt|Ôn Tập Đề Cương Kiểm Tra Thi Học Kì 2 Giữa HK

5.0 (4 Đánh giá)

Lượt xem: 5737

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

Khóa học trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập vật lí 9 học kì 2 với gần 30 bài giảng , mỗi bài giảng luôn có 3 phần:

Phần 1: Lí thuyết

Phần 2: Chữa các bài tập sách giáo khoa, SGK

Phần 3: Chữa bài tập trong sách bài tập ,sbt.

Chúc các em đạt điểm cao nhất đối với môn Vật lí 9.

(Bài giảng: Dòng điện xoay chiều)

Chương 2 Điện từ học: Dòng điện xoay chiều, Máy phát điện xoay chiều, Các tác dụng của dòng điện xoay chiều, truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế, Ôn tập chương điện từ học.

Chương 3 Quang học: Hiện tượng khúc xạ ánh sang, quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ, thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kinh hội tụ, Thấu kính phân kì, Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì, Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh, Mắt, Mắt cận và mắt lão, kính lúp, Bài tập về quang hình học. Ánh sang mắt và ánh sang màu. Sự phân tích ánh sang trắng, Sự trộn các ánh sáng màu. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Các tác dụng của ảnh sáng. Ôn tập chương quang học.

Chương 4 Sự bảo toàn và chuyển hóa điện năng: Năng lượng và chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng. Sản xuất điện năng, nhiệt điện và thủy điện. Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.

Ôn tập học kì 2

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC (KÌ II)

Giá: 90.000 đ
Đã ngừng

— 1. Dòng điện xoay chiều

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 2. Máy phát điện xoay chiều

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 4. Truyền tải điện năng đi xa

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 5. Máy biến thế

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 6. Ôn tập chương điện từ học

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Giá: 255.000 đ
Đã ngừng

— 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 2. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 3. Thấu kính hội tụ

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 4. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 5. Thấu kính phân kì

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 6. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 7. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 8. Mắt

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 9. Mắt cận và mắt lão

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Kính lúp

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 11. Bài tập về quang hình học

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 12. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 13. Sự phân tích ánh sáng trắng

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 14. Sự trộn các ánh sáng màu

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 15. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 16. Các tác dụng của ánh sáng

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 17. Ôn tập chương quang hình học

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA ĐIỆN NĂNG

Giá: 75.000 đ
Đã ngừng

— 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 2. Định luật bảo toàn năng lượng

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 3. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 4. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng

— 5. Ôn tập học kì II

Số bài: 0 bài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng