Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

4. Truyền tải điện năng đi xa

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2

Số bài: 12 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 36.1 đến 35.8 sbt