Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

7. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2

Số bài: 12 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học