Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC (KÌ II)

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2

Số bài: 12 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Dòng điện xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập 33.1 đến 33.7 sbt
— 2. Máy phát điện xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập 34.1 đến 34.7 sbt
— 3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 35.1 đến 35.10 sbt
— 4. Truyền tải điện năng đi xa
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 36.1 đến 35.8 sbt
— 5. Máy biến thế
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk và 37.1 đến 37.5 sbt
— 6. Ôn tập chương điện từ học
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu 1 đến 8 sgk
2. Câu 9 đến 13 sgk