Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2

Số bài: 12 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 2. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 3. Thấu kính hội tụ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 4. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 5. Thấu kính phân kì
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 6. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 7. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 8. Mắt
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 9. Mắt cận và mắt lão
Đã ngừng
— 10. Kính lúp
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 11. Bài tập về quang hình học
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 12. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 13. Sự phân tích ánh sáng trắng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 14. Sự trộn các ánh sáng màu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 15. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 16. Các tác dụng của ánh sáng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 17. Ôn tập chương quang hình học
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng