Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA ĐIỆN NĂNG

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 - HK2

Số bài: 12 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 2. Định luật bảo toàn năng lượng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 3. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 4. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— 5. Ôn tập học kì II
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng