Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


4.4 (5 Đánh giá)

Lượt xem: 252

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Đo độ dài

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 2: Đo thể tích của chất lỏng

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 3: Đo thể tích của vật rắn không thấm nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Khối lượng - Đo khối lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Lực - Hai lực cân bằng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Trọng lực - Đơn vị của lực

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Lực đàn hồi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Máy cơ đơn giản

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Mặt phẳng nghiêng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Đòn bẩy

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Ròng rọc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Tổng kết chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Tổng kết chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Sự nở vi nhiệt của chất rắn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Sự nở vi nhiệt của chất lỏng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Sự nở vi nhiệt của chất khí

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Một số ứng dụng của sự nở vi nhiệt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Sự nỏng chảy và sự đông đặc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Sự sôi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Tổng kết chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Tổng kết chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành