Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 3574

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Khóa học của thầy Huỳnh với hơn 40 bài giảng và các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận sẽ giúp các em nắm vững kiển thức môn Vật Lý Lớp 6.

Chúc các em có những trải nghiệm học tập thật thú vị

 

(Bài giảng : Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng)

Chương 1 Cơ học: . Đo độ dài. Đo thể tích chất lỏng. Đo thể tích chất rắn không thấm nước. Khối lượng. Đo khối lượng. Lực. Hai lực cân bằng. Lực. Hai lực cân bằng. Trọng lực. Đơn vị lực. Lực đàn hồi. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng. Đo khối lượng riêng của sỏi.Máy cơ đơn giản. Mặt phẳng nghiêng. Đòn bẩy. Ròng rọc.
Chương 2 Nhiệt học: Sự nở vì nhiệt của chất rắn. Sự nở vì nhiệt của chẩt lỏng. Sự nở vì nhiệt của chất khí. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất. Nhiệt kế - Nhiệt giai Sự nóng chảy và sự đông đặc . Sự bay hơi và ngưng tụ . Sự sôi 
Ôn tập học kì II.

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương I Cơ học

Đã phát hành

— 1. Đo độ dài

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 2. Luyện tập đo độ dài

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— 3. Đo thể tích chất lỏng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 4. Đo thể tích chất rắn không thấm nước

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 5. Khối lượng. Đo khối lượng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 6. Lực. Hai lực cân bằng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 8. Trọng lực. Đơn vị lực

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 9. Lực đàn hồi

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— 12. Máy cơ đơn giản

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 13. Mặt phẳng nghiêng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 14. Luyện tập mặt phẳng nghiêng

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 15. Đòn bẩy

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 16. Luyện tập đòn bẩy

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 17. Ròng rọc

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 18. Luyện tập ròng rọc

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 19. Ôn tập chương cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

Chương 2 Nhiệt học

Đã phát hành

— 1. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 2. Luyện tập sự nở ra vì nhiệt của chất rắn

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 3. Sự nở vì nhiệt của chẩt lỏng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 4. Luyện tập sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 5. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 6. Luyện tập sự nở vì nhiệt của chất khí

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 7. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 8. Luyện tập một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 9. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 10. Luyện tập nhiệt kế - Thang nhiệt độ

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 11. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 12. Luyện tập sự nóng chảy và sự đông đặc

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 13. Sự bay hơi và ngưng tụ

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 14. Luyện tập sự bay hơi và ngưng tụ

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 15. Sự sôi

Số bài: 2 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 16. Luyện tập sự sôi

Số bài: 1 bài
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 17. Ôn tập học kì II

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành