Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

9. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2022

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nhiệt kế
2. Thang đo nhiệt kế