Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH


3.4 (178 Đánh giá)

Lượt xem: 12713

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh ,

Khóa học trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập vật lí 7 với gần trên 40 bài giảng , mỗi bài giảng luôn có 3 phần:

Phần 1: Lí thuyết

Phần 2: Chữa các bài tập sách giáo khoa, SGK

Phần 3: Chữa bài tập trong sách bài tập ,sbt.

Chúc các em đạt điểm cao nhất đối với môn Vật lí 7.

 

(Bài giảng: Định luật phản xạ ánh sáng)

Chương 1 Quang học: Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng. Sự truyền ánh sáng. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngGương cầu lồi. Gương cầu lõm. Ôn tập tổng kết chương I: Quang học.

Chương 2 Âm họcNguồn âm. Độ cao của âm. Độ to của âm. Môi trường truyền âm. Phản xạ âm. Tiếng vang. Chống ô nhiễm tiếng ồn. Ôn tập tổng kết chương II: Âm học

Chương 3 Điện học: Sự nhiễm điện do cọ sát. Hai loại điện tích. Dòng điện. Nguồn điện. Chất dấn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện.

 

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết

Link

testtest@giuphoctot.vn

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương I Quang học

Giá: 120.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Sự truyền ánh sáng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Gương cầu lồi

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Gương cầu lõm

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Ôn tập tổng kết chương 1 Quang học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương II Âm học

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Nguồn âm

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Độ cao của âm

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Độ to của âm

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Môi trường truyền âm

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phản xạ âm. Tiếng vang

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Ôn tập tổng kết chương 2 Âm học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương III Điện học

Giá: 350.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Sự nhiễm điện do cọ xát

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Hai loại điện tích

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Luyện tập : Hai loại điện tích

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Dòng điện - Nguồn điện

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập : Dòng điện - Nguồn điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Luyện tập : Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Luyện tập: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Luyện tập: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Cường độ dòng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 14. Luyện tập cường độ dòng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 15. Hiệu điện thế

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 16. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 17. Luyện tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 18. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 19. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 20. Luyện tập cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 21. An toàn khi sử dụng điện

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 22. Luyện tập an toàn khi sử dụng điện

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 23. Ôn tập chương II

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành