Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 59 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lí thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt