Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương I Quang học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019 - 2020) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 59 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 2. Sự truyền ánh sáng
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập sbt
— 4. Định luật phản xạ ánh sáng
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 6. Gương cầu lồi
Đã ngừng
1. Lí thuyết bài tập 7.1 7.2
2. Bài 7.3 đến 7.11
— 7. Gương cầu lõm
Đã ngừng
1. Gương cầu lõm
— 8. Ôn tập tổng kết chương 1 Quang học
Đã ngừng
1. Ôn tập chương