Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương II Âm học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019 - 2020) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 59 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Nguồn âm
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
— 2. Độ cao của âm
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 3. Độ to của âm
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
— 4. Môi trường truyền âm
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
— 5. Phản xạ âm. Tiếng vang
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 6. Chống ô nhiễm tiếng ồn
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 7. Ôn tập tổng kết chương 2 Âm học
Đã ngừng
1. Ôn tập chương