Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương III Điện học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019 - 2020) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 59 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Sự nhiễm điện do cọ xát
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sbt
— 2. Hai loại điện tích
Đã ngừng
1. Hai loại điện tích
2. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
— 3. Luyện tập : Hai loại điện tích
Đã ngừng
1. Bài 18.1 đến 18.5 sbt
2. Bài 18.6 đến 18.13 sbt
— 4. Dòng điện - Nguồn điện
Đã ngừng
1. Dòng điện
2. Nguồn điện và vận dụng
— 5. Luyện tập : Dòng điện - Nguồn điện
Đã ngừng
1. Bài 19.1 đến 19.13 sbt
— 6. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Vận dụng và bài 20.1 20.2 sbt
— 7. Luyện tập : Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
Đã ngừng
1. Bài 20.3 đến 20.16 sbt
— 8. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập 21.1 đến 21.7 sbt
— 9. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Đã ngừng
1. Tác dụng nhiệt
2. Tác dụng phát sáng và vận dụng
— 10. Luyện tập: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Đã ngừng
1. Bài 22.1 đến 22.12 sbt
— 11. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 12. Luyện tập: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
Đã ngừng
1. Bài 23.1 đến 23.13 sbt
— 13. Cường độ dòng điện
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 14. Luyện tập cường độ dòng điện
Đã ngừng
1. Bài 24.1 đến 24.13 sbt
— 15. Hiệu điện thế
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài 25.1 đến 25.13 sbt
— 16. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 17. Luyện tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ
Đã ngừng
1. Bài 26.1 đến 26.16 sbt
— 18. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài 27.1 đến 27.9 sbt
2. Bài 27.10 đến 27.14 sbt
— 19. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài 28.1 sbt
2. Bài 28.2 đến 28.8 sbt
— 20. Luyện tập cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Đã ngừng
1. Bài 28.9 đến 28.20 sbt
— 21. An toàn khi sử dụng điện
Đã ngừng
1. Dòng điện qua cơ thể người
2. Hiện tượng đoản mạch và quy định an toàn
— 22. Luyện tập an toàn khi sử dụng điện
Đã ngừng
1. bài 29.1 đến 29.14 sbt
— 23. Ôn tập chương II
Đã ngừng
1. Ôn tập lí thuyết
2. Bài tập sgk