Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương III Điện học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 59 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Sự nhiễm điện do cọ xát
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập sbt
— 2. Hai loại điện tích
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Hai loại điện tích
2. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
— 3. Luyện tập : Hai loại điện tích
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 18.1 đến 18.5 sbt
2. Bài 18.6 đến 18.13 sbt
— 4. Dòng điện - Nguồn điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Dòng điện
2. Nguồn điện và vận dụng
— 5. Luyện tập : Dòng điện - Nguồn điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 19.1 đến 19.13 sbt
— 6. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Vận dụng và bài 20.1 20.2 sbt
— 7. Luyện tập : Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 20.3 đến 20.16 sbt
— 8. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập 21.1 đến 21.7 sbt
— 9. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tác dụng nhiệt
2. Tác dụng phát sáng và vận dụng
— 10. Luyện tập: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 22.1 đến 22.12 sbt
— 11. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 12. Luyện tập: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 23.1 đến 23.13 sbt
— 13. Cường độ dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 14. Luyện tập cường độ dòng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 24.1 đến 24.13 sbt
— 15. Hiệu điện thế
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài 25.1 đến 25.13 sbt
— 16. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— 17. Luyện tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 26.1 đến 26.16 sbt
— 18. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài 27.1 đến 27.9 sbt
2. Bài 27.10 đến 27.14 sbt
— 19. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài 28.1 sbt
2. Bài 28.2 đến 28.8 sbt
— 20. Luyện tập cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 28.9 đến 28.20 sbt
— 21. An toàn khi sử dụng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Dòng điện qua cơ thể người
2. Hiện tượng đoản mạch và quy định an toàn
— 22. Luyện tập an toàn khi sử dụng điện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. bài 29.1 đến 29.14 sbt
— 23. Ôn tập chương II
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập lí thuyết
2. Bài tập sgk