Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

15. Máy phát điện xoay chiều

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 40 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Bài tập 34.1 đến 34.7 sbt