Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

17. Truyền tải điện đi xa

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 57 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 36.1 đến 35.8 sbt