Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương I Điện học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 12 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vàohiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
01/07/2018
— 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
02/07/2018
— 3. Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
03/07/2018
— 4. Đoạn mạch nối tiếp
04/07/2018
— 5. Đoạn mạch song song
15/07/2018
— 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm
15/07/2018
— 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
15/07/2018
— 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
20/07/2018
— 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
20/07/2018
— 10. Biến trở. Điện trở dùng trong kĩ thuật
20/07/2018
— 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
30/07/2018
— 12. Công suất điện
30/07/2018
— 13. Điện năng. Công của dòng điện
30/07/2018
— 14. Bài tập về công suất và điện năng sử dụng
30/07/2018
— 15. Xác định công suất của các dụng cụ điện
30/07/2018
— 16. Định luật Jun – Len-xơ
15/08/2018
— 17. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ
15/08/2018
— 18. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ (tiếp)
17/08/2018
— 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
18/08/2018
— 20. Tổng kết chương I: Điện học
19/08/2018
— 21. Ôn tập
20/08/2018