Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương I Điện học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 57 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2 Bài tập sbt
— 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 3. Đoạn mạch nối tiếp
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập 4.1 đến 4.5 sbt
3. Bài tập 4.6 4.7 4.15 sbt
— 4. Đoạn mạch song song
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập 5.1 5.2 5.3 sbt
3. Bài tập 5.4 5.5 5.6 5.13 sbt
— 5. Bài tập vận dụng định luật Ôm
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 6. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 9. Biến trở. Điện trở dùng trong kĩ thuật
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 10. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
Đã phát hành
1. Bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 11. Công suất điện
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 12. Điện năng. Công của dòng điện
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 13. Bài tập về công suất và điện năng sử dụng
Đã phát hành
1. Bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 14. Định luật Jun – Len-xơ
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Bài tập sbt
— 15. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ
Đã phát hành
1. Bài 1
2. Bài 2-3
— 16. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
Đã phát hành
1. Lí thuyết và câu hỏi sgk
2. Câu 12 sgk và bài tập sbt
— 17. Tổng kết chương I: Điện học
Đã phát hành
1. Câu 12 đến 18 sgk
2. Câu 19 20 sgk