Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương II Điện từ học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 12 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Nam châm vĩnh cửu
01/02/2019
— 2. Tác dụng từ của dòng điện. Từ trường
02/02/2019
— 3. Từ phổ. Đường sức từ
03/02/2019
— 4. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
04/02/2019
— 5. Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện
05/02/2019
— 6. Ứng dụng của nam châm
06/02/2019
— 7. Lực điện từ
07/02/2019
— 8. Động cơ điện một chiều
08/02/2019
— 9. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
09/02/2019
— 10. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái (tiếp theo)
10/02/2019
— 11. Hiện tượng cảm ứng điện từ
11/02/2019
— 12. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
12/02/2019
— 13. Ôn tập
13/02/2019
— 14. Dòng điện xoay chiều
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập 33.1 đến 33.7 sbt
— 15. Máy phát điện xoay chiều
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập 34.1 đến 34.7 sbt
— 16. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều.Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Đã phát hành
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 35.1 đến 35.10 sbt
— 17. Truyền tải điện đi xa
Đã phát hành
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 36.1 đến 36.8 sbt
— 18. Máy biến thế
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk và 37.1 đến 37.5 sbt
— 19. Ôn tập tổng kết chương II: Điện từ học
Đã phát hành
1.Câu 1 đến 8 sgk
2. Câu 9 đến 13 sgk