Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương II Điện từ học

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Số bài: 40 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Nam châm vĩnh cửu
Giá: 20.000 đ
01/02/2019
— 2. Tác dụng từ của dòng điện. Từ trường
Giá: 20.000 đ
02/02/2019
— 3. Từ phổ. Đường sức từ
Giá: 20.000 đ
03/02/2019
— 4. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Giá: 20.000 đ
04/02/2019
— 5. Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện
Giá: 20.000 đ
05/02/2019
— 6. Ứng dụng của nam châm
Giá: 20.000 đ
06/02/2019
— 7. Lực điện từ
Giá: 20.000 đ
07/02/2019
— 8. Động cơ điện một chiều
Giá: 20.000 đ
08/02/2019
— 9. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
Giá: 20.000 đ
09/02/2019
— 10. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái (tiếp theo)
Giá: 20.000 đ
10/02/2019
— 11. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Giá: 20.000 đ
11/02/2019
— 12. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Giá: 20.000 đ
12/02/2019
— 13. Ôn tập
Giá: 20.000 đ
13/02/2019
— 14. Dòng điện xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lí thuyết
2. Bài tập 33.1 đến 33.7 sbt
— 15. Máy phát điện xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập 34.1 đến 34.7 sbt
— 16. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều.Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 35.1 đến 35.10 sbt
— 17. Truyền tải điện đi xa
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và vận dụng
2. Bài tập 36.1 đến 35.8 sbt
— 18. Máy biến thế
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk và 37.1 đến 37.5 sbt
— 19. Ôn tập tổng kết chương II: Điện từ học
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu 1 đến 8 sgk
2. Câu 9 đến 13 sgk