Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ LỚP 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


Vật Lí 10 - Đề Cương Ôn Tập Giải Bài Tập- Đề Thi Học Kì 1, Học kì 2, hk1, hk2, Sách giáo khoa, sgk

5.0 (4 Đánh giá)

Lượt xem: 25403

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

MỞ ĐẦU

Đã phát hành

— Bài 1: Giới thiệu khóa học Vật Lý 10

Số bài: 1 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Đã phát hành

— Bài 1. Chuyển động cơ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng – Chuyển động thẳng đều

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3. Bài tập chuyển động thẳng đều

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Bài tập chuyển động biến đổi đều

Số bài: 5 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 6: Sự rơi tự do

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Chuyển động tròn đều

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 8: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Bài tập về tính tương đối của chuyển động

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 10: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Số bài: 4 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Ôn tập chương 1 (tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Ôn tập chương 1 (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Kiểm tra chương 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Đã phát hành

— Bài 1: Lực – Tổng hợp và phân tích lực

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Bài tập về tổng hợp, phân tích lực

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Ba định luật Niu-tơn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bài tập về các định luật Niu-tơn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Lực hấp dẫn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Chuyển động của vật bị ném

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Bài tập về chuyển động ném

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Lực đàn hồi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Lực ma sát

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Hệ quy chiếu có gia tốc – Lực quán tính

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm – Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Bài tập tổng hợp về động lực học số 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Bài tập tổng hợp về động lực học số 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Chuyển động của hệ vật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Ôn tập chương 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Kiểm tra chương 2 đề số 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Kiểm tra chương 2 đề số 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 3: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Đã phát hành

— Bài 1: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực – Trọng tâm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Bài tập về cân bằng của vật rắn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Quy tắc hợp lực song song – Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực song song

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Momen của lực – Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Bài tập về lực

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Ôn tập học kỳ I (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Ôn tập học kỳ I (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Kiểm tra học kỳ I đề số 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Kiểm tra học kỳ I đề số 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Đã phát hành

— Bài 1: Định luật bảo toàn động lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Chuyển động bằng phản lực – Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Công và công suất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bài tập về công và công suất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Động năng – Định lí về động năng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Thế năng – Thế năng trọng trường

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Thế năng đàn hồi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Định luật bảo toàn cơ năng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Bài tập tổng hợp về các định luật bảo toàn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Các định luật Kê-Ple – Chuyển động của vệ tinh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Ôn tập chương 4

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Kiểm tra chương 4

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 5: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Đã phát hành

— Bài 1: Áp suất thuỷ tĩnh – Nguyên lý Pa-xcan

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí – Định luật Béc-nu-li

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Bài tập tổng hợp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 6: CHẤT KHÍ

Đã phát hành

— Bài 1: Thuyết động học phân tử chất khí – Cấu tạo chất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Định luật Sác-lơ – Nhiệt độ tuyệt đối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng – Định luật Gay-luýt-xác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Bài tập về phương trình trạng thái

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Phương trình Cla-pê-rôn + Men-đê-lê-ép

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Bài tập về chất khí (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Bài tập về chất khí (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Kiểm tra chương 6

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Đã phát hành

— Bài 1: Chất rắn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Biến dạng cơ của vật rắn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Chất lỏng – Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Sự chuyển thể - Sự nóng chảy vđiện sự đông đặc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Sự hoá hơi và ngưng tụ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Bài tập tổng hợp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 8: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Nguyên lý thứ I nhiệt động lực học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh – Nguyên lý II nhiệt động lực học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Ôn tập học kỳ II (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Ôn tập học kỳ II (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Kiểm tra học kỳ II đề số 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Kiểm tra học kỳ II đề số 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành