Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 10: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 46 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Sai số trong đo lường
2. Xác đinh sai số và cách viết kết quả
Bài 10 Bài tập tự luyện
Bài 10 Đáp án bài tập tự luyện