Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Sự rơi tự do

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 46 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Định nghĩ và đặc điểm của rơi tự do
2. Gia tốc của rơi tự do
3. Ví dụ 1 2
Bài 6 Bài tập tự luyện
Bài 6 Đáp án bài tập tự luyện