Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 46 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1. Chuyển động cơ
Đã ngừng
1. Chất điểm quỹ dạo chuyển động
2. Hệ quy chiếu và chuyển động tịnh tiến
— Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng – Chuyển động thẳng đều
Đã phát hành
1. Độ dời và vận tốc trung bình
2. Vận tốc tức thời và chuyển động thẳng đều
3. Đồ thị
— Bài 3. Bài tập chuyển động thẳng đều
Đã ngừng
1. Dạng 1 lý thuyết và ví dụ 1
2. Dạng 1 ví dụ 2
3. Dạng 2
Bài 3 Bài tập tự luyện
Bài 3 Đáp án bài tập tự luyện
— Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Đã ngừng
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng
2. Chuyển động thẳng biến đổi đều
— Bài 5: Bài tập chuyển động biến đổi đều
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Lý thuyết ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Ví dụ 3
Bài 5 Bài tập tự luyện
Bài 5 Đáp án bài tập tự luyện
— Bài 6: Sự rơi tự do
Đã ngừng
1. Định nghĩ và đặc điểm của rơi tự do
2. Gia tốc của rơi tự do
3. Ví dụ 1 2
Bài 6 Bài tập tự luyện
Bài 6 Đáp án bài tập tự luyện
— Bài 7: Chuyển động tròn đều
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Vận tốc và tốc độ góc
2. Chu kì tần số
3. Ví dụ 1 2
— Bài 8: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc
Đã phát hành
1. Tính tương đối của chuyển động
2. Ví dụ
3. Công thức cộng vận tốc
Bài 8 Bài tập tự luyện
Bài 8 Đáp án bài tập tự luyện
— Bài 9: Bài tập về tính tương đối của chuyển động
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Ví dụ 3
— Bài 10: Sai số trong thí nghiệm thực hành
Đã ngừng
1. Sai số trong đo lường
2. Xác đinh sai số và cách viết kết quả
Bài 10 Bài tập tự luyện
Bài 10 Đáp án bài tập tự luyện
— Bài 11: Ôn tập chương 1 (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài 1 2
3. Bài 3
— Bài 12: Ôn tập chương 1 (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 1
2. Bài 2
3.Bài 3
— Bài 13: Kiểm tra chương 1
Đã ngừng