Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 12: Tụ điện – Năng lượng điện trường

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 60 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tụ điện
2. Điện dung của tụ điện
3. Ghép tụ