Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Định luật Ôm với toàn mạch

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 60 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Định luật Ôm với toàn mạch và hiện tượng đoản mạch
2. Mạch ngoài có máy thu điện và hiệu suất