Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Định luật Ôm đối với các loại mạch điện

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 60 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn và máy thu
2. Đinh luật Ôm toàn mạch và ghép nguồn thành bộ