Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 60 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Điện tích – Định luật Cu-lông (tiết 1)
Đã ngừng
Hiện tượng nhiễm điện của vật
Định luât Cu-Lông
— Bài 2: Điện tích - Định luật Cu-lông (tiết 2)
Đã ngừng
Xác định lượng điện tích
Bài tập định luật Cu-Lông
Ví dụ 3
— Bài 3: Thuyết eclectron - Định luật bảo toàn điện tích (tiết 1)
Đã ngừng
Thuyết electron
Vật dẫn điện
Định luật bảo toàn diện tích
— Bài 4: Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 2)
Đã ngừng
Bài 1
Bài 2
— Bài 5: Điện trường
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
Điện trường và cường độ điện trường
Đường sức điện
Điện trường đều
— Bài 6: Bài tập điện trường (tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
Dạng 1 Ví dụ 1 2
Ví dụ 3 4
Dạng 2
— Bài 7: Bài tập điện trường (Tiết 2)
Đã ngừng
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Ví dụ 3
— Bài 8: Bài tập về điện tích cân bằng và chuyển động trong điện trường
Đã ngừng
1. Ví dụ 1
2. Ví dụ 2
— Bài 9: Công của lực điện trường - Hiệu điện thế
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Công của lực điện
2. Hiệu điện thế
— Bài 10: Bài tập về công của lực điện, hiệu điện thế
Đã ngừng
1. Dạng 1
2. Dạng 2
3. Dạng 3
— Bài 11: Vật dẫn và điện môi trong điện trường
Đã ngừng
1. Trạng thái cân bằng và điện trường
2. Điện thế và điện môi
— Bài 12: Tụ điện – Năng lượng điện trường
Đã ngừng
1. Tụ điện
2. Điện dung của tụ điện
3. Ghép tụ
— Bài 13: Bài tập về tụ điện số 1
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3
3. Ví dụ 4
— Bài 14: Bài tập về tụ điện số 2
Đã ngừng
1. Năng lượng điện trường
2. Ví dụ 1 2
3. Ví dụ 3
— Bài 15: Ôn tập chương 1 (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài 1
3. Bài 2 3
— Bài 16: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 1 2
2. Bài 3
3. Bài 4
— Bài 17: Kiểm tra cuối chương 1 đề số 1
Đã ngừng
— Bài 18: Kiểm tra cuối chương 1 đề số 2
Đã ngừng