Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 60 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Dòng điện không đổi – Nguồn điện
Đã ngừng
1. Dòng điện tác dụng của dòng điện và cường độ dòng điện định luật Ôm
2. Nguồn điện
— Bài 2: Bài tập về định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa điện trở
Đã ngừng
1. Ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Ví dụ 3
— Bài 3: Pin và acquy
Đã ngừng
1. Hiệu điện thế điện hóa và pin vôn-ta
2. Ắc quy
— Bài 4: Điện năng – Công suất điện – Định luật Jun - Lenxơ
Đã ngừng
1. Công và công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch
2. Công và công suất của nguồn điện và dụng cụ tiêu thụ điện
— Bài 5: Định luật Ôm với toàn mạch
Đã ngừng
1. Định luật Ôm với toàn mạch và hiện tượng đoản mạch
2. Mạch ngoài có máy thu điện và hiệu suất
— Bài 6: Bài tập về định luật Ôm với toàn mạch
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Ví dụ 3
— Bài 7: Định luật Ôm đối với các loại mạch điện
Đã ngừng
1. Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn và máy thu
2. Đinh luật Ôm toàn mạch và ghép nguồn thành bộ
— Bài 8: Bài tập về định luật Ôm đối với các loại đoạn mạch
Đã ngừng
— Bài 9: Bài tập về định luật Ôm và công suất điện
Đã ngừng
— Bài 10: Ôn tập chương 2
Đã ngừng
— Bài 11: Kiểm tra cuối chương 2
Đã ngừng