Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 12

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2018
hot Lượt xem: 14117
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2018

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

Xem thêm

Khóa học: 24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giá gốc 100.000 đ
Học phí 49.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC
hot Lượt xem: 2744
Giá gốc 699.000 đ
Học phí 599.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Giá gốc 699.000 đ
Học phí 599.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH
hot Lượt xem: 2952
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 399.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Vũ Hà Thành Luân

Môn:

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 399.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA NGỮ VĂN 12
hot Lượt xem: 3868
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Tuyết Nhung

Môn:

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA HOÁ HỌC 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Lượt xem: 532
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 390.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Đinh Trọng Minh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 390.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA TOÁN LỚP 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Lượt xem: 1566
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 390.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Dương Anh Dũng

Môn: Toán

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 390.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018