Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 12- Môn Hóa Học

Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HỌC: KIẾN THỨC NỀN TẢNG MÔN HÓA HỌC 12 - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)

Giá gốc 350.000 đ
Học phí 250.000 đ

Bế giảng: 15/07/2019

KHÓA HOÁ HỌC 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)
hot Lượt xem: 14498
Giá gốc 600.000 đ
Học phí 500.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)

Giá gốc 600.000 đ
Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 15/07/2019