Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 6 - Môn Vật Lý

KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2
hot Lượt xem: 5019
Giá gốc 350.000 đ
Học phí 250.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - HK2

Giá gốc 350.000 đ
Học phí 250.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 6
hot Lượt xem: 25978
Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 6

Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA VẬT LÍ 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
hot Lượt xem: 253
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ