Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 8 - Môn Hóa Học

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 8 - THẦY TRẦN THANH BÌNH
hot Lượt xem: 1332
Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 8 - THẦY TRẦN THANH BÌNH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

Xem thêm

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Học phí 69.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA HOÁ HỌC 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
hot Lượt xem: 1504
Liên hệ Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Liên hệ

Khai giảng: 15/10/2017