Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 8 - Môn Vật Lý

KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2
hot Lượt xem: 4770
Giá gốc 350.000 đ
Học phí 250.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 8 - HK2

Giá gốc 350.000 đ
Học phí 250.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 8
hot Lượt xem: 17188
Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 8

Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA VẬT LÍ 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
hot Lượt xem: 109
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 450.000 đ