Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 9

Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 (2018-2019)- CÔ KIỀU ANH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 (2018-2019)- THẦY TRẦN THANH BÌNH

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG
hot Lượt xem: 4581
Giá gốc 599.000 đ
Học phí 499.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Tuyết Nhung

Môn:

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Giá gốc 599.000 đ
Học phí 499.000 đ

Bế giảng: 15/07/2019

Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 9 (2018-2019)

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 01/06/2019

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 (2018-2019)

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 (2018-2019)

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG
hot Lượt xem: 7054
Giá gốc 600.000 đ
Học phí 500.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Giá gốc 600.000 đ
Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2018 - 2019 (CÔ KIỀU ANH)

Học phí 499.000 đ

Bế giảng: 30/06/2019

Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH

Học phí 499.000 đ

Bế giảng: 15/07/2019

KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ
hot Lượt xem: 3973
Giá gốc 800.000 đ
Học phí 650.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Thu Oanh

Môn:

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Giá gốc 800.000 đ
Học phí 650.000 đ

Bế giảng: 01/06/2019