Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 9

KHÓA VẬT LÍ 9 - HỌC KÌ 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH
Lượt xem: 888
Giá gốc 350.000 đ
Học phí 300.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - HỌC KÌ 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH

Giá gốc 350.000 đ
Học phí 300.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022

KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH
Lượt xem: 2119
Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - THẦY TRẦN THANH BÌNH

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG
hot Lượt xem: 7615
Giá gốc 599.000 đ
Học phí 500.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Giá gốc 599.000 đ
Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Giáo viên : Trần Văn Huỳnh

Môn: Vật lý

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 9

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG
hot Lượt xem: 12696
Giá gốc 800.000 đ
Học phí 600.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Giá gốc 800.000 đ
Học phí 600.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Giáo viên :

Môn:

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - (CÔ KIỀU ANH)

Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022

KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH
hot Lượt xem: 4433
Giá gốc 599.000 đ
Học phí 500.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA VẬT LÍ 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY TRẦN HUỲNH

Giá gốc 599.000 đ
Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022

KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2021-2022 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ
hot Lượt xem: 6572
Giá gốc 800.000 đ
Học phí 650.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Thu Oanh

Môn:

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2021-2022 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Giá gốc 800.000 đ
Học phí 650.000 đ

Bế giảng: 07/07/2022