Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 9 - Môn Hóa Học

KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH
Lượt xem: 2157
Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - THẦY TRẦN THANH BÌNH

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2025

Xem thêm

Giáo viên :

Môn:

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - (CÔ KIỀU ANH)

Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022