Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 9 - Môn Hóa Học

KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH
hot Lượt xem: 1298
Giá gốc 150.000 đ
Học phí 99.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Khóa học: KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 - CÔ KIỀU ANH

Giá gốc 150.000 đ
Học phí 99.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - THẦY TRẦN THANH BÌNH
hot Lượt xem: 1378
Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - THẦY TRẦN THANH BÌNH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC LỚP 9
hot Lượt xem: 3884
Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC LỚP 9

Giá gốc 200.000 đ
Học phí 120.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018

KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9
hot Lượt xem: 31570
Giá gốc 150.000 đ
Học phí 99.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Giá gốc 150.000 đ
Học phí 99.000 đ

Bế giảng: 15/07/2018

KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
hot Lượt xem: 26118
Giá gốc 590.000 đ
Học phí 399.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Giá gốc 590.000 đ
Học phí 399.000 đ

Bế giảng: 01/06/2018