Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 9 - Môn Hóa Học

Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA ÔN TẬP CHỮA CÁC DẠNG BÀI THI HK2 - HÓA HỌC 9 (2019-2020)- CÔ KIỀU ANH

Giá gốc 250.000 đ
Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2020

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 (2019-202)- THẦY TRẦN THANH BÌNH

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022

Xem thêm

Giáo viên :

Môn:

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2019 - 2020 (CÔ KIỀU ANH)

Học phí 500.000 đ

Bế giảng: 10/07/2022