Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 5394

Giáo viên: Thu Oanh

 Cô Thu Oanh đã hơn 5 năm giảng dạy tiếng Anh phổ thông, có nhiều học sinh giỏi; phong phú kinh nghiệm xây dựng cấu trúc và đề thi Tiếng Anh các cấp, v.v.

 

(Bài giảng: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh họa TIẾNG ANH vào lớp 10 năm 2018-2019 Hà Nội | Cô Thu Oanh)

Khóa học Tổng ôn vào lớp 10 Tiếng Anh do cô Thu Oanh giảng dạy gồm chuyên đề NGỮ PHÁP và TỪ VỰNG kèm thực hành đề khác nhau sẽ giúp học sinh bao quát toàn diện chương trình Tiếng Anh THCS.

Các nội dung trong khóa học được xây dựng logic giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo chủ đề một cách dễ dàng từ Ngữ pháp, từ vựng, phát âm cũng như một số đề thi thử để học tập 1 cách dễ dàng và đánh giá kết quả học tập nhanh chóng nhất.

Đơn vị bài học trong khóa học bao gồm:

  1. Ngữ pháp: 25 cấu trúc trọng điểm khi thi
  2. Từ vựng: Bao quát 5  chủ đề cần thiết
  3. Phát âm:  Các quy tắc phát âm
  4. Đề luyện: 5 đề luyện thi toàn diện
  5. Đề thi thử: 2 đề thi nhằm đánh giá sự tiến bộ sau khóa học.

Nội dung đang được cập nhật...

Thu Oanh

Link

oanh.ulis.vnu@gmail.com

Cô Thu Oanh tốt nghiệp ngành Sư Phạm Tiếng Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 và học Tesol tại Đại học Victoria- Melbourne, Australia. Cô là Nguyên Giảng Viên Tiếng Anh tại Bách Khoa và chuyên phiên dịch, biê...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ PHÁP-GRAMMAR

Giá: 400.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Từ loại- Part of speech

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Danh từ -Noun

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Đại từ - Pronoun

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Động từ-Verb

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Tính từ-Adjective

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Trạng từ-Adverb

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Cấu tạo từ- Word formation

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Luyện tập về cấu tạo từ - Practice

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Subject - Verb Agreement

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Thì đơn (Hiện tại, quá khứ, tương tai) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Thì tiếp diễn (Hiện tại, quá khứ, tương lai) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Thì hoàn thành (Hiện tại, quá khứ) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 13. Mối quan hệ giữa các thì - The relationship of tenses

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 14. Phân biệt giữa các thì - The differences of tenses

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 15. Luyện tập các thì - Practice

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 16. Mạo từ - Article

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 17. Giới từ - Preposition

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 18. Liên từ - Conjunction

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 19. Câu - Sentence

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 20. Câu điều kiện - Conditional sentences

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 21. Câu bị động - Passive voice

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 22. Câu trực tiếp và gián tiếp - Direct and reported speech

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 23. Câu so sánh - English Comparison

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 24. Mệnh đề quan hệ - Relative clauses

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 25. Danh động từ và động từ nguyên thể - Gerund and Infinitive

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG - VOCABULARY

Giá: 100.000 đ
Đã ngừng

— 1. Cụm động từ - Phrasal verb

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Sự kiết hợp tự nhiên - Collocation

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa - Symnonym and Opposite

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Từ vựng - Giáo dục

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Từ vựng - Môi trường

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Từ vựng - Thể thao

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÁT ÂM - PRONUNCIATION

Giá: 50.000 đ
Đã ngừng

— 1. Ngữ âm (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Ngữ âm (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 4: THỰC HÀNH LUYỆN ĐỀ - PRACTICE

Giá: 150.000 đ
Đã ngừng

— Đề 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Đề 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Đề 3

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Đề 4

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Đề 5

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỀ THI THỬ-MOCK TEST

Đã ngừng

— Đề 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Đề 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng