Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2021-2022 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 6763

Giáo viên: Thu Oanh

 Cô Thu Oanh đã hơn 5 năm giảng dạy tiếng Anh phổ thông, có nhiều học sinh giỏi; phong phú kinh nghiệm xây dựng cấu trúc và đề thi Tiếng Anh các cấp, v.v.

 

(Bài giảng: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh họa TIẾNG ANH vào lớp 10 năm 2018-2019 Hà Nội | Cô Thu Oanh)

Khóa học Tổng ôn vào lớp 10 Tiếng Anh do cô Thu Oanh giảng dạy gồm chuyên đề NGỮ PHÁP và TỪ VỰNG kèm thực hành đề khác nhau sẽ giúp học sinh bao quát toàn diện chương trình Tiếng Anh THCS.

Các nội dung trong khóa học được xây dựng logic giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo chủ đề một cách dễ dàng từ Ngữ pháp, từ vựng, phát âm cũng như một số đề thi thử để học tập 1 cách dễ dàng và đánh giá kết quả học tập nhanh chóng nhất.

Đơn vị bài học trong khóa học bao gồm:

  1. Ngữ pháp: 25 cấu trúc trọng điểm khi thi
  2. Từ vựng: Bao quát 5  chủ đề cần thiết
  3. Phát âm:  Các quy tắc phát âm
  4. Đề luyện: 5 đề luyện thi toàn diện
  5. Đề thi thử: 2 đề thi nhằm đánh giá sự tiến bộ sau khóa học.

Nội dung đang được cập nhật...

Thu Oanh

Link

oanh.ulis.vnu@gmail.com

Cô Thu Oanh tốt nghiệp ngành Sư Phạm Tiếng Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 và học Tesol tại Đại học Victoria- Melbourne, Australia. Cô là Nguyên Giảng Viên Tiếng Anh tại Bách Khoa và chuyên phiên dịch, biê...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ PHÁP-GRAMMAR

Giá: 400.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Từ loại- Part of speech

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Danh từ -Noun

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Đại từ - Pronoun

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Động từ-Verb

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Tính từ-Adjective

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Trạng từ-Adverb

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Cấu tạo từ- Word formation

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Luyện tập về cấu tạo từ - Practice

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Subject - Verb Agreement

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Thì đơn (Hiện tại, quá khứ, tương tai) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Thì tiếp diễn (Hiện tại, quá khứ, tương lai) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Thì hoàn thành (Hiện tại, quá khứ) - Tense

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Mối quan hệ giữa các thì - The relationship of tenses

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 14. Phân biệt giữa các thì - The differences of tenses

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 15. Luyện tập các thì - Practice

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 16. Mạo từ - Article

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 17. Giới từ - Preposition

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 18. Liên từ - Conjunction

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 19. Câu - Sentence

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 20. Câu điều kiện - Conditional sentences

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 21. Câu bị động - Passive voice

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 22. Câu trực tiếp và gián tiếp - Direct and reported speech

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 23. Câu so sánh - English Comparison

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 24. Mệnh đề quan hệ - Relative clauses

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 25. Danh động từ và động từ nguyên thể - Gerund and Infinitive

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG - VOCABULARY

Giá: 100.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Cụm động từ - Phrasal verb

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Sự kiết hợp tự nhiên - Collocation

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa - Symnonym and Opposite

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Từ vựng - Giáo dục

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Từ vựng - Môi trường

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Từ vựng - Thể thao

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÁT ÂM - PRONUNCIATION

Giá: 50.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Ngữ âm (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Ngữ âm (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 4: THỰC HÀNH LUYỆN ĐỀ - PRACTICE

Giá: 150.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Đề 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Đề 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Đề 3

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Đề 4

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Đề 5

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỀ THI THỬ-MOCK TEST

Đã phát hành

— Đề 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Đề 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành